YHTEISTYÖKUMPPANIT
Hankkeen toteutuksen mahdollistivat Satakuntaliitto, Euroopan Unionin sosiaalirahasto, Suomen Kulttuurirahasto, Renor Oy, Satakunnan taidetoimikunta, Taideteollisen korkeakoulun Porin taiteen ja median osasto sekä Satakunnan Museo.